Praktische informatie


Waar haal ik mijn lesmateriaal vandaan?


Het lesmateriaal dat ik gebruik voor de les kun je eenvoudig zelf bestellen op bijvoorbeeld:

https://www.broekmans.com/
https://www.musicshopeurope.com/
https://www.bladmuziekplus.nl/

Voor het grootste deel van het lesmateriaal zorg je dus zelf.


Hoe kan ik betalen?


Betaling kan uitsluitend door overmaking op mijn bankrekening worden gedaan. Het lesgeld kan per maand of per jaar worden overgemaakt. Bij maandelijkse betaling graag het lesgeld iedere maand (12 maanden) per vooruitbetaling overmaken op iedere 28e dag van de maand. Het bankrekeningnummer ontvang je na aanmelding per e-mail of Whatsapp.

Klik hier om de tarieven voor de koperlessen te bekijken!

Klik hier om de tarieven voor de pianolessen te bekijken!


Afmelding en ziekte


Ben je een keer verhinderd? Laat het mij dan minstens een dag of 24 uren van te voren weten zodat we een inhaalles kunnen plannen. Lukt het niet om de les in te halen of geef je een afmelding door op het laatste moment (binnen de 24 uren voor jouw les), dan reken ik het lesgeld door. Een inhaalmoment kan ook een online-les of een iets langere les zijn. In seizoen 22/23 is er extra mogelijkheid om lessen in te halen in de laatste 3 weken voor de zomervakantie, week 27, 28 en 29.

Natuurlijk kan het eens een keer voorkomen dat je ziek bent. Wil je dit van te voren (liefst zo snel mogelijk) melden? Bij ziekte loopt het lesgeld gewoon door. Ben je echter langer dan 3 weken ziek, hoef je die periode niet te betalen. Teveel gemaakte kosten worden in de daaropvolgende maand teruggeboekt.

Het kan voorkomen dat ik een keer ziek of verhinderd ben. In dat geval reken ik maximaal 2 lessen door. Mocht ik langere tijd verhinderd-en/of ziek zijn worden teveel gemaakte kosten in de daaropvolgende maand gerestitueerd.


Lessen beëindigen


Besluit je om te stoppen dan kun je dit vóór het begin van de volgende maand aangeven. Stuur je halverwege de maand een berichtje, worden de rest van de lessen in de huidige maand nog in rekening gebracht.


Eindfactuur


Genoemde lesgelden zijn gebaseerd op het totaal aantal lessen per jaar en door een volledig kalenderjaar gedeeld (12 maanden) om de kosten naar beneden te halen. Dit betekent dat je dus ook in de vakanties doorbetaalt. Bij vroegtijdig beëindigen van de lessen worden daadwerkelijk gemaakte kosten met het aantal gegeven lessen verrekend. Mocht blijken dat je teveel hebt betaald, stort ik het teveel terug. Mocht je te weinig hebben betaald, dan ontvang je een nog te betalen eindfactuur.