Praktische informatie

Waar haal ik mijn lesmateriaal vandaan?

Het lesmateriaal dat ik gebruik voor de les kun je eenvoudig zelf bestellen op bijvoorbeeld:

https://www.broekmans.com/
https://www.musicshopeurope.com/
https://www.bladmuziekplus.nl/

Voor het grootste deel van het lesmateriaal zorg je dus zelf.

Hoe kan ik betalen?

Betaling kan uitsluitend door overmaking op mijn bankrekening worden gedaan. Het lesgeld dient voor aanvang van de nieuwe kalendermaand overgemaakt te zijn.

Klik hier om de tarieven voor de koperlessen te bekijken!

Klik hier om de tarieven voor de pianolessen te bekijken!

Afmelding en ziekte

Ben je een keer verhinderd? In principe zorgen we er dan voor dat we de les op een ander moment kunnen inhalen. Lukt dit niet, reken ik het lesgeld door.

Natuurlijk kan het eens een keer voorkomen dat je ziek bent. Wil je dit van te voren (liefst zo snel mogelijk) melden? Bij ziekte loopt het lesgeld gewoon door. Ben je echter langer dan 3 weken ziek, hoef je die periode niet te betalen. Teveel gemaakte kosten worden in de daaropvolgende maand teruggeboekt.

Het kan voorkomen dat ik een keer ziek of verhinderd ben. In dat geval reken ik maximaal 1 les door. Mocht ik langere tijd verhinderd-en/of ziek zijn worden teveel gemaakte kosten in de daaropvolgende maand gerestitueerd.

Lessen beëindigen

Besluit je om te stoppen dan kun je dit vóór het einde van de volgende maand aangeven. Stuur je halverwege de maand een berichtje, worden de rest van de lessen die maand nog in rekening gebracht.

Eindfactuur

Genoemde lesgelden zijn gebaseerd op een schooljaar (september t/m juni) en door een volledig kalenderjaar gedeeld (12 maanden) om de kosten naar beneden te halen. Dit betekent dat u dus ook in de vakanties doorbetaalt. Bij vroegtijdig beëindigen van de lessen worden daadwerkelijk gemaakte kosten met het aantal gegeven lessen verrekend en ontvangt u een nog te betalen eindfactuur.