Tarieven

In onderstaande schema’s de maandelijkse tarieven voor 2023/2024, deze tarieven zijn inclusief reiskosten.


Binnen een straal van 5 km vanaf Bitgummole


Lesduur (minuten) Aantal lessen Wanneer Tarief per maand*
30 38 wekelijks 72,50
30 19 1 keer per 14 dagen 37,50
45 38 wekelijks 102,50
45 19 1 keer per 14 dagen 52,50
60 38 wekelijks 135
60 19 1 keer per 14 dagen 70

Binnen een straal van 12,5 km vanaf Bitgummole


Lesduur (minuten) Aantal lessen Wanneer Tarief per maand*
30 38 wekelijks 80
30 19 1 keer per 14 dagen 40
45 38 wekelijks 112
45 19 1 keer per 14 dagen 56
60 38 wekelijks 143,50
60 19 1 keer per 14 dagen 72,50

Binnen een straal van 25 km vanaf Bitgummole


Lesduur (minuten) Aantal lessen Wanneer Tarief per maand*
30 38 wekelijks 96,60
30 19 1 keer per 14 dagen 48,30
45 38 wekelijks 128,25
45 19 1 keer per 14 dagen 64,15
60 38 wekelijks 160
60 19 1 keer per 14 dagen 80

Binnen een straal van 50 km vanaf Bitgummole


Lesduur (minuten) Aantal lessen Wanneer Tarief per maand*
30 38 wekelijks 129,85
30 19 1 keer per 14 dagen 64,95
45 38 wekelijks 161,50
45 19 1 keer per 14 dagen 80,75
60 38 wekelijks 193,50
60 19 1 keer per 14 dagen 96,75

Vanaf 50 km kom ik graag langs wanneer er minstens 4 leerlingen in aangrenzend gebied wonen. Neem contact op via het contactformulier om de tarieven en mogelijkheden te bespreken.


Verschuldigde bedragen kunnen per maand of per jaar overgemaakt worden, uitsluitend door overmaking per bank. Het lesgeld dient voor aanvang van de nieuwe kalendermaand overgemaakt te zijn.


Een enkele (eenmalige) les van een uur kost €45, exclusief reiskosten.


Bij wekelijkse lessen (of eens per 14 dagen) is de eerste les een proefles, deze kost slechts €10! Zie hiervoor ook de pagina: Proefles!


Gezinnen die te weinig geld hebben voor muzieklessen komen mogelijk in aanmerking voor een bijdrage via Jeugdfonds Cultuur Friesland. Klik hier voor meer informatie.

*Lesgelden zijn gebaseerd op een schooljaar (september t/m juni) en door een volledig kalenderjaar gedeeld (12 maanden) om de kosten naar beneden te halen. Dit betekent dat u dus ook in de vakanties doorbetaalt. Bij vroegtijdig beëindigen van de lessen (vóór het einde van de maand aan te geven) worden daadwerkelijk gemaakte kosten met het aantal gegeven lessen verrekend.