Tarieven

In onderstaande schema’s de maandelijkse tarieven voor 2021/2022, deze tarieven zijn gebaseerd op een uurtarief van €40 en inclusief reiskosten.


Binnen een straal van 12,5 km vanaf Bitgummole


Lesduur (minuten) Aantal lessen Wanneer Tarief per maand*
30 38 wekelijks 78,50
30 19 1 keer per 14 dagen 39,25
45 38 wekelijks 110
45 19 1 keer per 14 dagen 55
60 38 wekelijks 141,75
60 19 1 keer per 14 dagen 70,85

Binnen een straal van 25 km vanaf Bitgummole


Lesduur (minuten) Aantal lessen Wanneer Tarief per maand*
30 38 wekelijks 93,50
30 19 1 keer per 14 dagen 46,75
45 38 wekelijks 125
45 19 1 keer per 14 dagen 62,50
60 38 wekelijks 156,75
60 19 1 keer per 14 dagen 78,50

Binnen een straal van 50 km vanaf Bitgummole


Lesduur (minuten) Aantal lessen Wanneer Tarief per maand*
30 38 wekelijks 123,50
30 19 1 keer per 14 dagen 61,75
45 38 wekelijks 155,20
45 19 1 keer per 14 dagen 77,60
60 38 wekelijks 187
60 19 1 keer per 14 dagen 93,50

Vanaf 50 km kom ik graag langs wanneer er minstens 4 leerlingen in aangrenzend gebied wonen. Neem contact op via het contactformulier om de tarieven en mogelijkheden te bespreken.


Verschuldigde bedragen kunnen per maand of per jaar overgemaakt worden, uitsluitend door overmaking per bank. Het lesgeld dient voor aanvang van de nieuwe kalendermaand overgemaakt te zijn.


Een enkele (eenmalige) les van een uur kost €45, exclusief reiskosten.


Bij wekelijkse lessen (of eens per 14 dagen) is de eerste les een proefles, deze kost slechts €10! Zie hiervoor ook de pagina: Proefles!


Gezinnen die te weinig geld hebben voor muzieklessen komen mogelijk in aanmerking voor een bijdrage via Jeugdfonds Cultuur Friesland. Klik hier voor meer informatie.

*Lesgelden zijn gebaseerd op een schooljaar (september t/m juni) en door een volledig kalenderjaar gedeeld (12 maanden) om de kosten naar beneden te halen. Dit betekent dat u dus ook in de vakanties doorbetaalt. Bij vroegtijdig beëindigen van de lessen (vóór het einde van de maand aan te geven) worden daadwerkelijk gemaakte kosten met het aantal gegeven lessen verrekend en ontvangt u een nog te betalen eindfactuur.