Tarieven

In onderstaande schema’s de maandelijkse tarieven voor pianolessen in seizoen 2021/2022, deze tarieven zijn gebaseerd op een uurtarief van €35 en inclusief reiskosten.


Binnen een straal van 12,5 km vanaf Bitgummole


Lesduur (minuten) Aantal lessen Wanneer Tarief per maand*
30 38 wekelijks 70,50
30 19 1 keer per 14 dagen 35,25
45 38 wekelijks 100
45 19 1 keer per 14 dagen 50
60 38 wekelijks 125
60 19 1 keer per 14 dagen 62,95

Binnen een straal van 25 km vanaf Bitgummole


Lesduur (minuten) Aantal lessen Wanneer Tarief per maand*
30 38 wekelijks 85,50
30 19 1 keer per 14 dagen 42,75
45 38 wekelijks 115
45 19 1 keer per 14 dagen 57,50
60 38 wekelijks 140,95
60 19 1 keer per 14 dagen 70,50

Binnen een straal van 50 km vanaf Bitgummole


Lesduur (minuten) Aantal lessen Wanneer Tarief per maand*
30 38 wekelijks 125
30 19 1 keer per 14 dagen 62,50
45 38 wekelijks 145
45 19 1 keer per 14 dagen 72,50
60 38 wekelijks 170
60 19 1 keer per 14 dagen 85,50

Vanaf 50 km kom ik graag langs wanneer er minstens 4 leerlingen in aangrenzend gebied wonen. Neem contact op via het contactformulier om de tarieven en mogelijkheden te bespreken.


Verschuldigde bedragen kunnen per maand of per jaar overgemaakt worden, uitsluitend door overmaking per bank. Het lesgeld dient voor aanvang van de nieuwe kalendermaand overgemaakt te zijn.


Bij wekelijkse lessen (of eens per 14 dagen) is de eerste les een proefles, deze kost slechts €10!


Gezinnen die te weinig geld hebben voor muzieklessen komen mogelijk in aanmerking voor een bijdrage via Jeugdfonds Cultuur Friesland. Klik hier voor meer informatie.

*Lesgelden zijn gebaseerd op een schooljaar (september t/m juni) en door een volledig kalenderjaar gedeeld (12 maanden) om de kosten naar beneden te halen. Dit betekent dat u dus ook in de vakanties doorbetaalt. Bij vroegtijdig beëindigen van de lessen (vóór het einde van de maand aan te geven) worden daadwerkelijk gemaakte kosten met het aantal gegeven lessen verrekend en ontvangt u een nog te betalen eindfactuur.